СЕКТОР ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПОЛОГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дошкільна освіта

Очікування суспільства сьогодні насамперед пов'язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати це робити слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та обов'язки, про себе як особистість.

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти, інших чинних нормативно-правових актів.

 

У 2018/2019 навчальному році у районі функціонує 12 закладів дошкільної освіти.

На 100 місцях в садках в середньому по району виховується 100 дітей.

 

Щорічно зростає показник охоплення дітей від 3 до 6-ти років дошкільною освітою  в районі, у 2018/2019  навчальному році – 87% дітей охоплені дошкільною освітою. Усі діти 5-річного віку охоплені різними формами дошкільної освіти.

Важливе відповідальне завдання здійснення всебічного розвитку дітей покладено на працівників дошкільних навчальних закладів. Здійснюється робота щодо поліпшення фахового рівня педагогічних працівників, забезпечення належного виконання ними функціональних обов’язків. Всього у районі працює 92 педагогічних працівника.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Пологівської райдержадміністрації створює оптимальні умови для якісного, професійного зростання педагогів, управлінських  кадрів з дошкільної освіти району в курсовий та міжкурсовий період. Підвищення кваліфікації педагогів дошкільних закладів проводить КУ "Запорізький обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР.

 

Ключовим пріоритетом в освітній діяльності закладів дошкільної освіти району для забезпечення сталого, інноваційного їх розвитку у 2018/2019 році є спрямування зусиль на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично та оптимістично налаштованої особистості з перших років і до вступу в школу.

Протягом року вся методична робота з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти району спрямовується на виконання основних нормативних документів, які визначають концептуально нові напрямки освітньо-виховної роботи. 3 метою осмислення специфіки змісту й глибини сприйняття педагогами Базової програми, визначення обґрунтованих шляхів практичного її впровадження, в районі здійснюються різні форми випереджального навчання педагогів. Тому заклади району, кожен зокрема, розробляють свою у довільній формі концепцію, враховуючи такі компоненти як перехід від педагогіки вимог до педагогіки стосунків, розвиток творчих здібностей, проблемно-пошукова діяльність, інтерактивні технології, диференційовані форми організації освітнього процесу, чітке визначення позиції вихователя та дитини, на принципах взаємності, партнерства, успішності кожного в спільній справі.